Nieuws

Indienen initiatief lokaal akkoord 'Kerngezond Dalfsen'

vrijdag 16 september 2022

Over Kerngezond Dalfsen

In navolging van het Nationale Sportakkoord en het Preventieakkoord is in de gemeente Dalfsen het lokale akkoord ‘Een Kerngezond Dalfsen’ ontwikkeld. Met dit akkoord sluiten wij aan bij de huidige uitvoeringsagenda ‘Kerngezond Dalfsen’, waarin acties en speerpunten van het ‘Preventiebeleid Dalfsen Vitaal en Veerkrachtig’ tot uitvoering worden gebracht. In dit akkoord is er aandacht voor sport en bewegen, maar ook voor de andere aspecten van een gezonde leefstijl zoals roken, alcohol en gezond gewicht. Met dit akkoord willen we bijdragen aan een toekomst waarin iedere inwoner in de gemeente Dalfsen de mogelijkheid heeft een gezonde leefstijl na te streven.

Het lokale akkoord is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners en organisaties uit de gemeente Dalfsen. Met elkaar zijn de ambities en doelstellingen vastgesteld en zijn er al een aantal initiatieven uitgewerkt om de gestelde doelstellingen te behalen. Deze initiatieven vormen nu de basis van het akkoord, maar daarnaast is het akkoord een groeiend document. Er zijn vanuit het rijk voor de komende jaren middelen beschikbaar. Organisaties worden uitgedaagd om binnen de doelstellingen van het akkoord nieuwe initiatieven te ontplooien of om huidige initiatieven verder uit te breiden.

Door het ondertekenen van dit akkoord geven organisaties aan achter de ambities en doelstellingen te staan en de intentie te hebben om een rol te willen vervullen in de uitvoering van het akkoord. Dit alles om met elkaar te komen tot een Kerngezond Dalfsen! Verschillende organisaties hebben het lokaal akkoord ondertekend. Het is nog steeds mogelijk het lokaal akkoord te ondertekenen. Wilt u als organisatie het lokaal akkoord ondertekenen, stuur dan een mail met logo van uw organisatie naar kerngezond@dalfsen.nl.

 

Indienen nieuw initiatief

Diverse samenwerkingspartners hebben initiatieven ontwikkeld en ingediend, waarvan er verschillende onderdeel uitmaken van het lokaal akkoord ‘Een Kerngezond Dalfsen’ en de komende periode worden uitgevoerd. Het lokaal akkoord is een groeiend document, waarvoor we bij het rijk de komende jaren jaarlijks een uitvoeringsbudget van € 40.000 kunnen aanvragen. Hiervan is € 20.000 beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan doelen op het gebied van sport en bewegen en € 20.000 voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de thema’s roken, alcohol en gezond gewicht. De begeleidingsgroep van het lokaal akkoord controleert of het initiatief aan de eisen voldoet.

Heeft u een goed idee passend bij het lokaal akkoord ‘Een Kerngezond Dalfsen’ dan nodigen wij u van harte uit om deze in te dienen. Vul hiervoor het formulier indienen nieuwe initiatieven in en stuur deze op naar kerngezond@dalfsen.nl.

Recente nieuwsitems